Nya avgifter från 1 april 2022

Från och med 1 april 2022 inför Region Stockholm en enhetstaxa för besök i vården. Då kostar ett besök hos oss 250 kronor.

Förändringen innebär att du som är mellan 18 år och 85 år betalar samma avgift på 250 kronor för alla besök du gör i vården. Det gäller oavsett om du träffar en sjuksköterska, läkare eller annan vårdpersonal eller om du söker vård på en vårdcentral, närakut eller specialistmottagning, till exempel en fysioterapeut eller en gynekolog. Samma avgift gäller videobesök och dagsjukvård.

Vid besök på akutsjukhusens akutmottagningar är avgiften fortfarande 400 kronor.

Barn och unga mellan 0 och 17 år och du som är över 85 år, berörs inte av avgiftsförändringen. Ni betalar ingenting när ni besöker den öppna vården. Undantag gäller om ditt barn behöver söka vård på akutsjukhusens akutmottagningar, då är avgiften 120 kronor, precis som tidigare.

Publicerad 2022-03-29