En läkare väger en patient som har övervikt. Foto: Yanan Li

Välkommen till Centrum för obesitas

Välkommen till Centrum för obesitas

Vi erbjuder specialistbehandling för dig som är 16 år eller äldre och har obesitas (tidigare kallad fetma). Till oss kommer du via remiss från läkare.

En vårdpersonal undersöker handstyrkan hos en patient med obesitas. Foto: Yanan Li

Om obesitas

Obesitas (tidigare kallad fetma) är numera klassat som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man i kroppen har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

En ritad bild som visar en person som får en idé. Illustration: AdobeStock

Har du en snilleblixt?

Har du förslag på hur vi kan förbättra vården eller annat hos oss, så att det blir bättre för dig? Eller du kanske gärna vill vara med och tycka till, men har inga särskilda idéer just nu? 

Patientrådet

Inom Akademiskt specialistcentrum arbetar vi mycket aktivt tillsammans med patientorganisationer. I vårt patientråd diskuteras frågor som till exempel bemötande, e-hälsotjänster och digitala verktyg, tillgänglighet, med mera. 

Samarbetet med patientrådet och dess självklara del i vår verksamhetsutveckling har väglett oss i hur vi ska prioritera i många fall, samt lett till nya aktiviteter, lösningar och förändrade arbetssätt.

Provtagning

Här hittar du aktuell information om var och hur du kan lämna prover.

Gäller ej prov för covid-19

Riksförbundet Obesitas Sverige

Riksförbundet Obesitas Sverige (tidigare HOBS) är en ideell patientorganisation som jobbar med hälsofrågor som rör övervikt och obesitas. Läs mer på deras webbplats (länkarna öppnas i nytt fönster). 

Riksförbundet Obesitas Sverige: www.hobs.se 

Stödchatt 

Obesitas Sverige har en gratis stödchatt för dig som lever med övervikt eller obesitas, eller för dig som är närstående. Du kan vara anonym om du vill och du bestämmer hur mycket du vill berätta om dig själv eller något du varit med om.

Direktlänk till chatten på hobs.se