ACT - att hantera stress och främja hälsa

Den här kursen vänder sig till dig som är 27 år eller yngre och som är patient hos Centrum för obesitas.

Inga nya tillfällen

Just nu har vi inga nya kurstillfällen inplanerade. Skulle du vara intresserad av den här kursen så prata med din handledare hos oss på Överviktscentrum. 

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Kursen ger dig som deltagare förhållningssätt att hantera den stress som är ofrånkomlig när vi lever vårt dagliga liv.

Innehåll

Under kursen kommer vi att arbeta kring de här frågorna:

  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för? 
  • Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?

Vi lär oss även undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i riktning mot det liv vi vill leva.

Kursupplägg

Kursen består av 5 träffar. Varje träff är 3 timmar. Totalt omfattar kursen alltså 15 timmar.

Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Mellan träffarna arbetar du med egna hemuppgifter.

Datum, tid och plats 

Det är viktigt att du kan delta vid alla fem tillfällen under kursen. 

Plats 

Föreläsningssalen hos Centrum för obesitas vid Akademiskt specialistcentrum, Solnavägen 1 E, plan 5, 113 65 Stockholm. 

Anmälan 

Prata med din handledare om du vill ha mer information eller anmäla dig till kursen. 

Kommentarer från tidigare kursdeltagare

Så här tycker några som har gått kursen tidigare. 

"Jag lärde mig hur jag kunde släppa saker och ting som skapar ångest!"

"Fick insikt i hur jag vill leva mitt liv och vad som betyder något!"

"Jag har lärt mig enormt mycket om mig själv och hur jag reagerar på saker och ting!"

"Jag har kommit över många hinder, lärt mig se mig själv på ett helt annat sätt!"

Efter kursen

Vill du arbeta vidare på egen hand efter kursen kan du göra det med hjälp av boken "Tid att leva" av Fredrik Livheim, Daniel Ek och Björn Hedensjö.