Behandling

Målet med behandlingen är att arbeta med förändringar i dina levnadsvanor som leder till en hälsosam och hållbar viktnedgång.

Tidigare erfarenheter och kunskaper är viktiga att analysera och dra lärdom av. Vår behandling bygger på en personcentrerad vård och tar stor hänsyn till dina egna tankar, känslor och idéer om vad du behöver för att lyckas med dina förändringar.

Tillsammans kommer vi överens om vad som kan vara aktuellt för just dig. På mottagningen erbjuder vi i första hand:

 • Kartläggning av dina levnadsvanor vad gäller mat, fysisk aktivitet och andra vanor som påverkar vikten
 • Handlingsplan för att arbeta in nya vanor
 • Föreläsningar
 • Basgrupp
 • Genomgång av kost hos dietist
 • Genomgång fysisk aktivitet hos fysioterapeut eller hälsopedagog
En vårdpersonal går igenom en broschyr om mat med en patient som har obesitas. Foto: Yanan Li

Tillägg till behandlingen

I diskussion med ansvarig läkare finns följande tillägg till behandlingen:

 • Läkemedel
 • Kognitiv behandling i grupp eller enskilt
 • Måltidsersättning
 • Lågenergidiet
 • Remiss till magsäckskirurgi

Vi som jobbar här

Vårt behandlingsteam består av:

 • Läkare
 • Sjuksköterskor
 • Dietister
 • Fysioterapeuter
 • Hälsopedagog
 • Medicinska sekreterare
 • Terapeuter med grundläggande utbildning inom KBT

Kontaktvägar

Efter ditt första besök hos oss har du tillgång att chatta med oss via appen Alltid öppet. Där kan du också boka om ditt besök om du behöver det. 

E-tjänster via 1177.se. Där kan du också boka om besök samt läsa din journal och se dina recept. 

Telefon 08-123 676 30.

Appen Alltid öppet

”Alltid öppet” är Region Stockholms vårdapp. Du loggar in säkert med BankID och kan bland annat ha videomöte eller chatta med din vårdgivare.