För dig som patient

Vi erbjuder specialistbehandling för dig som är 16 år eller äldre och som har obesitas (tidigare kallad fetma). Vi utför inte operation av magsäcken. Till oss kommer du via remiss från läkare.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

För vuxna från 26 år

Som patient hos oss erbjuds du en beteendeinriktad behandling. I den ingår föreläsningar där du lär dig mer om kost och fysisk aktivitet. Men också samtal i grupp eller enskilt med handledare.

Vi utgår från dig och vilket stöd just du behöver. Våra specialister gör tillsammans med dig upp en plan för din behandling. Där ingår läkemedel men även måltidsersättning samt kostersättning med lågkaloripulver.

Målsättningen är att du ska kunna göra en livsstilsförändring som leder till en hälsosam och hållbar viktnedgång.

För unga 16-25 år

Vi erbjuder överviktsbehandling särskilt anpassad för unga mellan 16-25 år. Den riktar sig till dig som är ung patient hos oss, och är alltså inte en familjebehandling.

I behandlingen kan ingå individuella samtal med din egen kontaktperson. Men också behandling i grupp om hur du hanterar stress och hinder för viktnedgång, samt inspiration. Du får även lära dig mer om mat, motion och sjukdomen fetma.

Även du som är ung kan få behandling med läkemedel, måltidsersättning eller kostersättning med lågkaloripulver. 

Tillsammans med dig gör vår specialistläkare upp en plan för vilken typ av behandling som just du behöver och vad som ska ingå i den. 

Vi samarbetar med kirurgiska kliniker som utför fetmaoperation. Du som är mellan 18-25 år och önskar bedömning inför eventuell operation, kommer till oss för utredning och förberedelse. 

Vill du vara med?

Du som är patient hos oss kan vara med och hjälpa till att ta fram ny kunskap om överviktsbehandling. Det kan därför hända att vi frågar dig om du vill bidra till att utveckla vården genom att delta i ett forskningsprojekt. Det är naturligtvis helt frivilligt och du bestämmer själv om du vill vara med eller inte.

Material för behandlingen

Nu kan du som är patient hos oss kan ladda ner material, som ingår i din behandling, här på webbplatsen. Du och din handledare bestämmer tillsammans vilka material som passar just dig och hur du kan använda dem.

Om obesitas

Obesitas (tidigare kallad fetma) är numera klassat som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man i kroppen har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.

Fysisk aktivitet på recept

Du som behöver stöd i att röra på dig mer kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får utskrivet fysisk aktivitet av din vårdgivare.

E-tjänster

Vi erbjuder flera elektroniska tjänster för dig som är patient hos oss. Till exempel kan du boka tid digitalt, se dina bokade tider, av- eller omboka tid, eller skicka meddelanden till oss. 

Appen Alltid öppet

”Alltid öppet” är Region Stockholms vårdapp. Du loggar in säkert med BankID och kan bland annat ha videomöte eller chatta med din vårdgivare.