För vårdgivare

Vi är en medicinsk specialistmottagning och ett kompetenscentrum för hela Stockholms län, med uppdrag att erbjuda icke-kirurgisk behandling för obesitas (fetma). Även metodutveckling och utbildning ingår i vårt uppdrag.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer.

Du som är vårdgivare och önskar remittera patienter till oss ska från och med 3 oktober rikta remissen till Centrum för obesitas. 

Vuxna från 26 år

Vi tar emot patienter som är 26 år eller äldre och som har ett BMI-värde över 45. Alternativt ett BMI-värde över 35 med obesitasrelaterade följdsjukdomar, som har behov av en annan kompetens än den som erbjuds inom primärvården. 

Det är viktigt att först ha uttömt primärvårdens resurser med till exempel regelbundna besök hos dietist inom primärvårdsrehab, innan du remitterar till specialistvård. Remiss för kirurgisk behandling ska gå direkt till kirurgisk klinik.

Ungdomar 16-25 år

Unga vuxna är en av våra prioriterade grupper. Vi tar emot ungdomar som har ett BMI-värde över 35, eller ett BMI-värde över 30 med följdsjukdomar som behöver viktreducerande behandling.

Personer mellan 18-25 år som behöver bedömning inför kirurgisk behandling ska också remitteras till oss för preoperativ utredning och förberedelse. I samarbete med kirurgkliniker på sjukhus i länet förbereder vi de patienterna för kirurgisk behandling. 

För dig som remittent

Remissen ska innehålla uppgifter om patientens vikt, längd, läkemedel, tidigare behandlingsförsök, övriga sjukdomar samt med fördel resultat av aktuella blodprover som till exempel metabolt status.

Vi använder journalsystemet TakeCare och tar helst emot remisser där. Du som inte har TakeCare är välkommen att skicka remissen till oss via post.

När vi fått remissen

Väntetiden är max tre månader från det att vi fått remissen tills patienten erbjuds ett första besök. Via våra e-tjänster på 1177 Vårdguiden kan patienten se om remissen har kommit till oss. 

Fysisk aktivitet vid obesitas

Är du är vårdgivare och vill lära dig mer om fysisk aktivitet som en del i behandling av övervikt och obesitas? På Karolinska Institutets webbplats finns en kort filmad föreläsning med Ylva Trolle Lagerros, överläkare vid Centrum för obesitas och docent vid Karolinska Institutet.

Utbildningar för vårdgivare

Vi erbjuder flera utbildningar och seminarier för dig som arbetar inom vård och omsorg och som möter och/eller behandlar personer med obesitas (tidigare kallad fetma).