Motivation och beteendeförändring

Här finns material som du kan använda för att utforska psykologiska faktorer som kan hindra dig eller underlätta för dig att ändra dina levnadsvanor.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

Syftet är att lära känna dig själv och dina egna fallgropar bättre, att stärka din motivation och att stötta dig att vidmakthålla dina nya levnadsvanor.

Motivation

Du får bäst resultat om du och din handledare arbetar med de här övningarna när du redan har en tydlig plan för mat och motion som du vill följa.

  

Vanliga tankefällor

En del tankar är inte hjälpsamma, utan påverkar våra känslor eller handlingar negativt. De kan till exempel göra oss deppiga eller minska vår motivation.

Kanske känner du igen dina egna tankar bland de här vanliga tankefällorna? Genom att bli medveten om dem kan du undvika att falla i dem och i längden agera mer medvetet och funktionellt.

Användning av filmerna

Alla filmerna ägs av Akademiskt specialistcentrum och ligger öppet så att vem som helst kan titta på dem här på webbplatsen. Däremot får filmerna inte laddas ner och användas på annan plats utan tillstånd från oss.