Överviktscentrum byter namn till Centrum för obesitas

Överviktscentrum kommer från och med 3 oktober 2023 att heta Centrum för obesitas. Vi byter namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer.

Varför byter ni namn till Centrum för obesitas?

Du behöver inte göra något

Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. Den enda skillnaden du kommer märka är att det står Centrum för obesitas på brev du får från oss, i texter på hemsidan och skyltar hos oss. Dock kommer det under en övergångsperiod fortfarande att stå Överviktscentrum, tills vi hunnit ändra det. 

Inget annat på mottagningen kommer förändras. Vårdpersonalen är den samma. Vi är kvar på Akademiskt specialistcentrum på samma adress och med samma kontaktuppgifter och vi bedriver vård i Region Stockholms regi precis som tidigare. Villkoren för dig som patient, till exempel patientavgifter, kommer vara desamma som tidigare.

Har du frågor kring namnbytet så är du välkommen att prata med din handledare hos oss. 

Varför vi byter namn

Sedan Överviktscentrum startades för över 20 år sedan har kunskapen om viktrelaterad ohälsa utvecklats mycket. I dag behandlar vi inte personer som endast har övervikt som det definieras medicinskt, alltså ett BMI mellan 25 och 29,9.

Obesitas är det korrekta begreppet för tillståndet hos de patienter som kommer till oss för behandling. Tidigare har obesitas kallats fetma i Sverige, men vi överger nu det begreppet av följande skäl:

Medicinskt korrekt

Världshälsoorganisationen WHO, svenska Socialstyrelsen samt sjukhus och mottagningar som är specialiserade på behandling av obesitas har kommit överens om att använda begreppet obesitas, i stället för fetma.

Mindre stigmatisering

Många anser att begreppet ”fetma” är stigmatiserande och laddad med negativa associationer. Att använda begreppet obesitas ses som mer neutralt och kan bidra till en mer respektfull och icke-dömande dialog kring ämnet. Även patientföreningen HOBS (Hälsa oberoende av storlek) anser att termen obesitas är att föredra.

Forskning och kunskapsutveckling

Begreppet obesitas används också internationellt och på många språk, vilket bidrar till en gemensam förståelse och kommunikation kring problemet globalt. Detta är särskilt viktigt inom medicin och forskning där enhetlig terminologi krävs.

Publicerad 2023-10-03