Vikt och vägning: ett känsligt ämne

För att kunna ge patientcentrerad vård behöver du ta reda på hur patienten lever och vad hen redan gör för sin vikt.

Du behöver vara påläst om vilka behandlingar som finns och fungerar (till exempel läkemedel, magsäckskirurgi eller kombinerad levnadsvanebehandling). Du behöver också veta exakt vad patienten väger för att kunna följa upp resultatet av behandlingsinsatserna.

Men allra först behöver du be om lov att ta upp ämnet. Fråga patienten om hen vill prata om och ha hjälp med vikt och levnadsvanor. Om personen avböjer så visar du respekt genom att lämna ämnet och i stället ägna tiden åt det som är viktigast för patienten.

Ett respektfullt bemötande kan göra att patienten själv känner att hen kan återkomma till frågan vid ett senare tillfälle.

Samla gärna på dig flera bra öppningsfraser och samtalsknep som är icke-stigmatiserande.

Exempel på hur du kan säga

Här kommer ett antal exempel på hur du kan starta ett samtal om kroppsvikt, om inte patienten själv har sökt för och tagit upp vikten, samt följa upp svaren.

1. Be om lov att ta upp ämnet

Att be om lov att ta upp ett ämne som kan vara känsligt, visar respekt för personen. Det är extra viktigt i de fall då patienten sökt för något som inte är direkt relaterat till hur mycket hen väger. Här är några fraser du kan använda.

 

2. Kunskap och erfarenheter

Utgå inte ifrån att patienten inte vet hur hen ska göra för att gå ner i vikt. Fråga istället om patientens kunskap och tidigare erfarenheter. Här är några exempel på hur du kan inleda dina frågor.

 

3. Validera

Förmedla förståelse för patientens reaktioner och agerande utifrån de omständigheter hen befinner sig i. 

 

4. Om personen vill ha information

Om personen uttrycker att hen vill ha information: informera. Följ gärna upp med frågor. 

 

5. Formulera ska-mål

Använd aldrig "inte"-mål. Här är några exempel på ska-mål.

 

6. Förstärk det positiva

Spegla och bekräfta positiva konsekvenser med den förändrade vanan.

 

7. Låt patienten sammanfatta och utvärdera samtalet

Kontrollera att beteendemålen är konkreta och handlar om det som ska göras (inte ”inte”-mål).

Checklista

I mitt samtal med en patient som har obesitas har jag:

 • Bett om lov att ta upp ämnet
 • Lyssnat och givit utrymme
 • Validerat och visat empati
 • Efterfrågat erfarenheter
 • Bekräftat känslor
 • Erbjudit information
 • Uppmuntrat goda beteenden
 • Varit påläst
 • Svarat på frågor
 • Känt till vart jag kan hänvisa patienten
 • Haft tillgång till anpassad utrustning/inredning (se sidan Reflektion över att arbeta med obesitas)

Om obesitas

Obesitas (tidigare kallad fetma) är numera klassat som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man i kroppen har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.