Du som vill få hjälp

För att bli patient hos oss behöver du remiss från din läkare. Vi tar emot dig som är 16 år eller äldre.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

Du som är 26 år eller äldre

Vi erbjuder behandling och stöd för dig som är 26 år eller äldre och har ett BMI-värde över 45. Men också till dig som har ett BMI-värde över 35 och har sjukdomar som beror på din övervikt.  

Du som är 16-25 år

Vi tar emot dig som är mellan 16 och 25 år och har ett BMI-värde över 35. Eller som har ett BMI-värde över 30 och samtidigt har sjukdomar som beror på din övervikt. 

Vi har också ett samarbete med de kliniker som utför kirurgisk behandling. Du som är ung och önskar bedömning inför magsäcksoperation kommer först till oss för utredning och förberedelse. 

Så här kommer du till oss

Stämmer ovanstående in på dig kan du prata med din läkare och be denne att remittera dig till oss. Remissen behöver innehålla uppgifter om din vikt, längd, vilka mediciner du tar, tidigare behandlingsförsök, eventuella andra sjukdomar samt aktuella blodprover. 

Väntetiden är max tre månader från det att vi fått remissen tills du erbjuds ett första besök hos oss. Via våra e-tjänster hos 1177 Vårdguiden kan du se om vi har fått din remiss.

Operation av magsäcken

Vi utför inte kirurgisk behandling. Men du som är 18-25 år kan be din läkare remittera dig till oss för utredning och förberedelse inför eventuell operation. 

Är du 26 år eller äldre bör du prata med din läkare som kan remittera dig till en vårdgivare som utför sådana operationer.