Välkommen!

På de här sidorna beskrivs vår behandlingsmodell för vuxna från 26 år.

Läkarbesök

Behandlingen inleds med läkarbesök. Tillsammans går ni igenom din sjukdomshistoria, viktutveckling samt dina önskemål med behandlingen.

Vägning, mätning och blodtryckskontroll ingår också. På läkarbesöket görs en första planering och du får en tid till en personlig handledare.

En läkare lyssnar på en patients hjärta. Foto: Yanan Li

Du som vill få hjälp

Är du ännu inte patient hos oss, men har obesitas (tidigare kallad fetma) och vill få hjälp? 

Hitta till oss

Vi finns på Solnavägen 1 E i Stockholm, där vi delar lokaler med andra enheter inom Akademiskt specialistcentrum.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

Om obesitas

Obesitas (tidigare kallad fetma) är numera klassat som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man i kroppen har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.