Patientenkäter - textversion

Här hittar du resultaten från vår senaste patientenkät.

Vi vill gärna veta vad du som är patient vid Centrum för obesitas tycker om den vård som du får hos oss. Därför genomför vi med jämna mellanrum patientenkäter.

Vår senaste patientenkät genomfördes hösten 2022. Alla som svarade på enkäten var anonyma.

Här är resultaten av enkäten

Totalt 61 personer valde att svara på enkäten. De svarade frågorna genom att välja ett nummer mellan 1 och 5, där 1 betydde "Nej, inte alls" och 5 betydde "Ja, helt och hållet".

Det fanns också möjlighet att välja ”Ej aktuellt” eller att hoppa över frågan helt och hållet. Samt att lämna kompletterande synpunkter i fritextfält.

På den här sidan presenteras svaren som enbart text och siffror. Vill du hellre se bilder på stapeldiagram kan du göra det här: Klicka på den här länken för att komma direkt till sidan med diagrambilder(länken öppnas i det här fönstret)

Fick du besöka vårdenheten / ha kontakt via video, telefon eller chatt med enheten, inom rimlig tid?

Svar från 60 personer.

1 (nej, inte alls): 3 personer

2: 4 personer

3: 0 personer

4: 7 personer

5 (ja, helt och hållet): 45 personer

Ej aktuellt: 1 person

Var vårdpersonalen väl insatt i din sjukdomshistorik?

Svar från 61 personer.

1 (nej, inte alls): 2 personer

2: 1 person

3: 0 personer

4: 3 personer

5 (ja, helt och hållet): 39 personer

Ej aktuellt: 0 personer

Kände du dig bemött med respekt och värdighet?

Svar från 61 personer.

1 (nej, inte alls): 2 personer

2: 1 person

3: 0 personer

4: 5 personer

5 (ja, helt och hållet): 53 personer

Ej aktuellt: 0 personer

Kände du dig delaktig i beslut beträffande din vård / behandling?

Svar från 61 personer.

1 (nej, inte alls): 1 person

2: 4 personer

3: 4 personer

4: 3 personer

5 (ja, helt och hållet): 48 personer

Ej aktuellt: 1 person

Upplevde du att du fick tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar?

Svar från 61 personer.

1 (nej, inte alls): 3 personer

2: 1 person

3: 2 personer

4: 8 personer

5 (ja, helt och hållet): 26 personer

Ej aktuellt: 21 personer

Vet du vart du ska vända dig om du behöver hjälp eller har ytterligare frågor efter besöket / telefonsamtalet / videomötet / chatten?

Svar från 61 personer.

1 (nej, inte alls): 4 personer

2: 1 person

3: 3 personer

4: 7 personer

5 (ja, helt och hållet): 46 personer

Ej aktuellt: 0 personer

Om det inför eller under besöket / telefonsamtalet / videomötet / chatten gjordes några provtagningar / undersökningar (till exempel blodprov eller röntgen), förklarade vårdpersonalen resultaten på ett sätt som du förstod?

Svar från 61 personer.

1 (nej, inte alls): 2 personer

2: 1 person

3: 1 person

4: 1 person

5 (ja, helt och hållet): 20 personer

Ej aktuellt: 36 personer

Hur upplevde du besöket / telefonsamtalet / videomötet / chatten som helhet?

För den här frågan betyder 1 Mycket dåligt och 5 Mycket bra.

Svar från 61 personer.

1 (mycket dåligt): 0 personer

2: 3 personer

3: 2 personer

4: 9 personer

5 (mycket bra): 47 personer

Ej aktuellt: 0 personer

Rekommenderar du Överviktscentrum (numera Centrum för obesitas) till någon i din situation?

Svar från 61 personer.

1 (nej, inte alls): 2 personer

2: 2 personer

3: 3 personer

4: 5 personer

5 (ja, helt och hållet): 47 personer

Ej aktuellt: 2 personer