Avgifter

Det är Region Stockholm centralt som beslutar vad du som patient ska betala för besök i vården.

Ny avgift 2024

Region Stockholm har beslutat höja avgiften för besök på specialistmottagning till 275 kronor per besök. Gränsen för frikort höjs samtidigt till 1 400 kronor.

Den nya avgiften gäller från och med 1 januari 2024, för dig som är mellan 18 och 84 år. Du som är under 18 år eller är 85 år eller äldre betalar inget för ditt besök. Detsamma gäller dig som har frikort.

Ett besök hos oss kostar 275 kronor och omfattas av högkostnadsskyddet.

Om du inte kommer på ditt besök

Region Stockholm har en enhetlig avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök utan att ringa och boka av besöket.  

Avgifter och högkostnadsskydd

På 1177.se kan du läsa mer om avgifter i vården och högkostnadsskydd.