Avgifter

Här hittar du information om vad ett besök hos oss kostar.

Ett besök hos oss kostar 250 kronor och omfattas av högkostnadsskyddet.

Om du inte kommer på ditt besök

Region Stockholm har en enhetlig avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök utan att ringa och boka av besöket.  

Avgifter och högkostnadsskydd

På 1177.se kan du läsa mer om avgifter i vården och högkostnadsskydd.