Basgrupp för livsstilsförändring

För dig som är patient hos Centrum för obesitas erbjuder vi ett grupprogram som stöder dig att komma igång med din livsstilsförändring.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

Basgruppen består av 4-10 deltagare samt en eller två handledare. Gruppen träffas en gång per vecka under sammanlagt 6 veckor. Varje träff är en och en halv timme lång. 

Basgruppen bygger på en problemlösningsmodell som du kan läsa mer om på den här sidan. Du kommer också att få ett arbetsmaterial som stöd.

Problemlösningsmodellen

Problemlösningsmodellen som gruppen bygger på är ett förändringsverktyg som kan användas om och om igen för att göra eller hålla fast vid viktiga förändringar i sin livsstil. Den är uppbyggd i fem steg:

1. Målformulering 

Att sätta mål med sina förändringar är viktigt för motivationen och du behöver sätta ord på: Varför vill jag gå ner i vikt?

2. Kartläggning

Innan du tänker ut lösningar och påbörjar förändringar behöver du få en bra bild av nuläget. Du får göra en mat- och dryckesdagbok och en registrering av fysisk aktivitet.

3. Problemformulering

Utifrån kartläggningen får du identifiera och analysera vilka förändringar du behöver göra.

4. Handlingsplan

Hur ska förändringen gå till? Du får stöd att göra en konkret planering.

5. Risksituationer

Du får identifiera situationer som ökar risken för att återgå i gamla beteendemönster och göra en beredskapsplan för dem. 

Efter gruppträffarna

När gruppen är avslutad fortsätter du hos din personliga handledare för summering och utvärdering av behandlingen och för att göra en fortsatt planering.

Datum, tid och plats

Just nu har vi inga datum klara för 2024. Vi kommer att lägga ut information här så snart nya datum har bestämts.

Plats

Centrum för obesitas vid Akademiskt specialistcentrum, Solnavägen 1 E, plan 5, 113 65 Stockholm. 

Kostnad

275 kronor per tillfälle. Frikort gäller.

Uteblir du från föreläsningen eller avbokar senare än 24 timmar innan debiteras du 400 kronor. Då gäller inte frikort.

Anmälan 

Du anmäler dig till basgruppen genom att prata med din handledare hos oss. Eller ring in din anmälan på telefon 08-123 676 30. 

Välkommen!