Viktminskningsstudie

Skiljer sig förväntningarna på viktnedgång inför obesitaskirurgi jämfört med multidisciplinär levnadsvanebehandling?

I den här studien ingår kvinnor med obesitas (tidigare kallad fetma), som har valt antingen magsäcksoperation eller medicinsk behandling för viktbehandling. Vi vill jämföra grupperna och se om det finns någon skillnad när det gäller förväntan på viktnedgång. Kunskapen är viktig för att kunna få en ökad förståelse kring förväntan på viktnedgång beroende på behandlingsform.

Vill du delta i studien?

Vi söker kvinnor som önskar medicinsk behandling för sin obesitas och som inte önskar genomgå obesitaskirurgi.

Om du vill delta i studien så fråga din läkare vid nybesöket.

Ansvariga för studien

Ylva Trolle Lagerros, överläkare och docent

Centrum för obesitas 

Karolinska Institutet 

Doktorand och dietist Charlotte Goodrose-Flores på Familjeläkarna Innerstaden/Saltsjöbaden