Chattstudien

Kartläggning och beskrivning av hur chatten i Alltid öppet-appen används av patienter och vårdpersonal som kommunikationsmedel och i behandling vid Centrum för obesitas.

Foto: AdobeStock

Att chatta med patienter är en ny kommunikationsväg som behöver följas upp och utvärderas. Genom insamling och analys av textdata från chat och journal kan vi beskriva:

  1. vilka ämnen som chatten används för,
  2. vilka som använder den, och
  3. hur den påverkar behandlingen.

I denna studie ingår enbart patienter som får sin behandling hos Centrum för obesitas och som tillfrågas om de vill vara med. 

Ansvarig för studien

Anne Christenson

Fysioterapeut, kognitiv terapeut, medicine doktor

Centrum för obesitas, Akademiskt specialistcentrum