Kvinna med mobil och appen Alltid öppet

Tryggare övergång med digitalt flerpartsmöte

Flerpartsmöte i Alltid öppet-appen ger möjlighet till en säkrare och personligare överlämning än en vanlig remiss. Därmed minskar risken för att patienter faller mellan stolarna i vården.

Ett flerpartsmöte innebär att mer än en vårdgivare deltar i ett videomöte med en patient. Liisa Tolvanen, dietist vid Överviktscentrum inom Akademiskt specialistcentrum, och Shivangi Gandhi, dietist i primärvården vid Aleris Rehab Flemingsberg, har nyligen haft flerpartsmöten med patienter via Alltid öppet-appen och tycker att det fungerar mycket bra.

Liisa Tolvanen och Shivangi Gandhi berättar att de haft flerpartsmöten med patienter som ska remitteras från Överviktscentrum till att få fortsatt rehabilitering i primärvården. Vid det senaste samtalet hade patienten också med sig en anhörig som satt i samma rum.

— Det visuella gör mycket, att man ser varandra. Det blir som att vi alla är på samma plats, det känns nästan som ett vanligt mottagningsbesök, säger Liisa Tolvanen.

Shivangi Gandhi håller med och tillägger:

— Det blir mer avslappnat när man ser varandra, lite mer småprat. Vilket är positivt, då folk ibland kan vara lite avvaktande på telefon.

Det finns också möjlighet att ha en tolk med vid ett flerpartsmöte. Liisa Tolvanen har provat det och tycker att det fungerar bättre med tolk i videomöte än när man har en tolk med via telefon.

Hur går det till rent praktiskt?

— Liisa och jag bokar båda in patienten i våra kalendrar. Sedan bjöd Liisa in mig, eftersom flerpartsmötet var i Alltid öppet-appen och vi har ett annat system inom Aleris. Jag kunde enkelt logga in med mitt eTjänstekort och patienten loggade in via sin egen app, berättar Shivangi Gandhi.

Det svåraste var att hitta en gemensam tid, eftersom olika vårdgivare inte kan se varandras kalendrar. Men med god framförhållning gick det ändå bra.

— Tekniken i Alltid öppet-appen är väldigt enkel. Däremot vore det bra om kringarrangemangen kunde bli lite smidigare, till exempel enklare sätt för oss vårdgivare att kontakta varandra, säger Liisa Tolvanen.

De pratade ihop sig innan, för att Shivangi Gandhi skulle få veta lite bakgrund om patienten. Efter det hade genomförde de flerpartsmötet med patienten och hens anhörige.

— När patienten sedan kom till mig var det som att vi redan kände varandra, berättar Shivangi Gandhi.

Bättre övergång

Tidigare har Överviktscentrum skickat remiss till dietisterna i primärvården, vilket oftast fungerar utmärkt. Ibland händer det dock att patienten inte hör av sig till den nya vårdgivaren. Obesitas (i vardagligt tal kallad fetma) är en kronisk sjukdom, som ofta behöver behandling och rehabilitering under lång tid, för en del patienter resten av livet.

Tidigare träffade inte de båda vårdgivarna patienten vid samma tillfälle. Undantaget var vid möten för samordnad individuell plan, SIP. I de flesta fall gällde remis som överrapportering när en patient gick över till en annan vårdgivare.

— All information som vi alla får, samt den bild jag får av patienten som jag ska ta över, blir mycket tydligare i ett flerpartsmöte. Nu kompletterade Liisa med en mycket välskriven remiss och det är naturligtvis bra att ha det på papper också. Men fördelen för patienten är att hen inte behöver berätta allt en gång till, säger Shivangi Gandhi.

Liisa Tolvanen tillägger:

— Och jag på mitt håll vet att patienten kommer att få en bra uppföljning. Den personliga kontakten i flerpartsmötet tillför något extra, som gör att patienterna känner att de blir väl omhändertagna. Det bidrar till att de vill fortsätta sin behandling hos den nya vårdgivaren.

Ökad trygghet och bättre kontinuitet

Både Liisa Tolvanen och Shivangi Gandhi tycker att det nya arbetssättet med flerpartsmöten är något de gärna vill fortsätta med. Att de kan ses digitalt tillsammans gör att överrapporteringen blir mindre dramatisk. Patienten får se och prata med den person som hen ska till, vilket bidrar till en ökad trygghet.

— Det är en trygghet för patienten att direkt veta vem det är hen ska höra av sig till, och att få se varandra. Jag får en chans att berätta vad jag kan hjälpa till med och det blir en smidigare övergång för patienten, berättar Shivangi Gandhi.

Patienten får också möjlighet berätta vad hen förväntar sig av en fortsatt kontakt. Det är en mycket bra möjlighet, som gärna bör komma fler patienter till godo.

Så tycker patienterna

Även de patienter som provat på flerpartsmöte via Alltid öppet-appen är positiva.

— Jag tyckte att det kändes positivt med flerpartssamtalet, då det blir lättare att komma igång med den nya dietisten nästa gång. Det var väl använd tid. Jag var mycket glad över erbjudandet att få ett flerpartsmöte. Tekniken gör att vi sparar tid, pengar och miljö, säger en av de patienter som provat.

Publicerad 2021-11-18