Läs vår nya blogg

Du kan nu läsa Akademiskt specialistcentrums nya blogg, där vi publicerar information och reflektioner kring de utvecklingsprojekt som vi arbetar med tillsammans med patienter.

Teman för bloggen kommer att variera, liksom skribenterna.

Publicerad 2019-10-15