Driftuppehåll i Alltid öppet 

Natten 17-18 april, klockan 22-04, genomförs ett planerat underhållsarbete i Alltid öppet.

Under den tiden kommer det inte gå att logga in i tjänsten.

 

Konsultation för dietist om obesitas via telefon

  • 2024-04-05

  • 14 - 14.30

  • Via telefon

Är du dietist och har frågor om behandling av obesitas? Då kan du få konsultation via telefonsamtal med dietist på Centrum för obesitas.

Exempel på ämnen att ta upp:

  • Hur kan dietisten planera en kombinerad levnadsvanebehandling?
  • Specifika frågor kring mat och nutrition
  • Nutritionsaspekter vid läkemedelsbehandling
  • Nutritionsaspekter efter obesitaskirurgi
  • Frågeställningar vid komplett kostersättning eller måltidsersättning

 

Fredag 5 april klockan 14-14.30, Liisa Tolvanen, telefonnummer: 08-123 676 39

Överviktscentrum