Manualbaserad gruppbehandling av obesitas hos vuxna (fyra halvdagar)

  • 2023-11-06

  • 8.30 - 11.30

  • Centrum för obesitas vid Akademiskt specialistcentrum, Solnavägen 1 E, Stockholm

En utbildning för dietister i primärvården i Region Stockholm.

Centrum för obesitas erbjuder utbildning i en behandlingsmanual för gruppbehandling om fem tillfällen. Manualen följer problemlösningsmodellen med målformulering, kartläggning, analys, problemformulering och handlingsplan med avseende på kost och fysisk aktivitet.

Lärandemål

Efter utbildningen kommer du självständigt kunna leda gruppbehandling för patienter med obesitas (tidigare kallade fetma) utifrån manualen.

Målgrupp

Dietister inom primärvården i Region Stockholm som möter eller behandlar patienter med obesitas. I mån av plats kan vi även ta emot dietister från andra regioner.

Utbildningsform

Föreläsningar, diskussioner och övningar i mindre grupp. För att delta krävs att varje deltagare har en grupp med 2-7 patienter parallellt på sin arbetsplats. Mer information om detta kommer till dem som anmäler sig.

Omfattning

Utbildningen omfattar fyra halvdagar. 

Datum och tid

Vi kommer att lägga ut nya datum för kommande utbildning så snart de är bestämda. 

Se även kalendern över utbildningar för vårdgivare. Där lägger vi löpande ut nya kurstillfällen vartefter de blir klara. 

Plats

Centrum för obesitas
Akademiskt specialistcentrum
Solnavägen 1 E, plan 5
113 65 Stockholm

Kostnad

Utbildningen inklusive material är kostnadsfritt. Anmälan är dock bindande och om du avbokar senare än en månad före kursstart debiteras du en kostnad av 1 000 kronor.

Kursansvariga

Gunilla Häll och Liisa Tolvanen, dietister vid Överviktscentrum inom Akademiskt specialistcentrum.

Anmälan

Just nu går det inte att anmäla sig till den här utbildningen. Vi kommer att lägga ut nya datum här så snart en ny kursomgång är inplanerad. 

Dietister