Behandling av obesitas hos vuxna (tre dagar)

  • 2024-10-09

  • 8.30 - 16

  • Centrum för obesitas, Solnavägen 1 E, Stockholm

En utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill lära dig mer om behandling av obesitas (fetma) hos vuxna. Kursen består av föreläsningar och diskussioner.

Utbildningen  är i första hand till för dig som arbetar inom Region Stockholm. I mån av plats välkomnar vi även dig som arbetar i vården i andra delar av Sverige.

Vi träffas på Centrum för obesitas under tre heldagar, se tiderna för respektive dag nedan.

9 oktober, klockan 8.30-16.30

10 oktober, klockan 8.30-16.30

11 oktober, klockan 8.30-16.00

Utbildningens innehåll

  • Obesitas: orsaker, förlopp och medicinsk behandling. Uppdatering kring aktuell vetenskap. Nationella riktlinjer.
  • Matbudskapet vid behandling av obesitas.
  • Fysisk aktivitet vid behandling av obesitas.
  • Beteendeförändring vid behandling av obesitas.
  • Problemlösningsmodellen: metod för arbete med levnadsvanor i enskilda möten och i grupp.

Material

Centrum för obesitas har gjort en behandlingsmanual för behandling enskilt eller i grupp om fem tillfällen. Vi har också tagit fram ett material för patientutbildning (Power Point-presentation och pratmanus) om bland annat mat och fysisk aktivitet. Båda dessa ingår i kursavgiften.

Plats

Centrum för obesitas, Akademiskt specialistcentrum
Solnavägen 1 E, plan 5
113 65 Stockholm

Kostnad

3 000 kronor per deltagare

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i det här formuläret. Du kommer sedan att få mer information närmare kursdatum.

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Anmälan

Arbetsgivare

Personal inom hälso- och sjukvård